{}
Complementary Content
Tools
 

Online zahtjev za investicijske proizvode

 

  • Current Odabir investicije
  • Zaključivanje ugovora o investiranju
  • Complete
1 of 3(0%)

Vaša investicija za sigurnu budućnost.

Zainteresovani ste za:
Da li ste zainteresovani za:

ČESTITAMO, Odabrali ste Raiffeisen CASH

Vrsta fonda:Novčani fond
Investicijski cilj:Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.
Kome je namijenjen:Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, te im je važna stalna unovčivost uloga.
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*: 
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,00%
Naknada za upravljanje:1,00% od ukupne imovine Fonda godišnje

Datum obračuna prve cijene udjela: 11.01.2012. godine

Početna vrijednost udjela: 100,00 KM

Valuta fonda: BAM

ČESTITAMO, Odabrali ste Raiffeisen EURO BOND

Vrsta fonda:Obveznički
Investicijski cilj:Ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR
Kome je namijenjen:Investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:25,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,50% za ulaganja kraća od šest mjeseci
0,00% za ulaganja duža od šest mjeseci
Naknada za upravljanje:Najviše 1,50% godišnje od ukupne imovine Fonda.

 

ČESTITAMO, Odabrali ste Raiffeisen BALANCE

Vrsta fonda:Mješoviti/balansirani
Investicijski cilj:Ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.
Kome je namijenjen:Fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:50,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:Do 10.000,00 KM                              1,00%
10.000,01KM - 20.000,00 KM             0,90%
20.000,01KM-50.000,00 KM               0,80%
50.000,01KM-100.000,00 KM              0,70%
100.000,01KM - 500.000,00 KM          0,60%
500.000,01KM - 1.000.000,00 KM       0,50%
1.000.000,01KM i preko                    bez naknade
Ulazna naknada prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan je 0,50% od iznosa uplate.
Izlazna naknada:2,00% za ulaganja kraća od jedne godine
1,00% za ulaganja kraća od dvije godine
0,00% za ulaganja duža od dvije godine
Izuzeto od gore navedenog za iznose veće od 800.000,00 KM i period ulaganja duži od jedne godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Naknada za upravljanje:2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje.

Datum obračuna prve cijene udjela: 15.01.2013. godine

Početna vrijednost udjela: 100,00 KM 

ČESTITAMO, Odabrali ste Raiffeisen EURO BOND

Vrsta fonda:Obveznički
Investicijski cilj:Ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR
Kome je namijenjen:Investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:25,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,50% za ulaganja kraća od šest mjeseci
0,00% za ulaganja duža od šest mjeseci
Naknada za upravljanje:Najviše 1,50% godišnje od ukupne imovine Fonda.

 

ČESTITAMO, Odabrali ste Raiffeisen BALANCE

Vrsta fonda:Mješoviti/balansirani
Investicijski cilj:Ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.
Kome je namijenjen:Fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:50,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:Do 10.000,00 KM                              1,00%
10.000,01KM - 20.000,00 KM             0,90%
20.000,01KM-50.000,00 KM               0,80%
50.000,01KM-100.000,00 KM              0,70%
100.000,01KM - 500.000,00 KM          0,60%
500.000,01KM - 1.000.000,00 KM       0,50%
1.000.000,01KM i preko                    bez naknade
Ulazna naknada prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan je 0,50% od iznosa uplate.
Izlazna naknada:2,00% za ulaganja kraća od jedne godine
1,00% za ulaganja kraća od dvije godine
0,00% za ulaganja duža od dvije godine
Izuzeto od gore navedenog za iznose veće od 800.000,00 KM i period ulaganja duži od jedne godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Naknada za upravljanje:2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje.

Datum obračuna prve cijene udjela: 15.01.2013. godine

Početna vrijednost udjela: 100,00 KM 

Uslovi korištenja ove usluge Raiffeisen Banke
Na vrh
 
Na vrh