{}
Complementary Content
Tools
 

Online zahtjev za investicijske proizvode

 

  • Current Odabir investicije
  • Zaključivanje ugovora o investiranju
  • Završeno
1 of 3(0%)

Vaša investicija za sigurnu budućnost.

Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za ulaganje u fondove pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.d.

Nakon što izaberete glavnu filijalu koja je najbliža Vašoj lokaciji, otvorit će se dodatni izbornik sa poslovnicama.
Uslovi korištenja ove usluge Raiffeisen Banke
Na vrh
 
Na vrh